Aanvraag faillissement

Na het besluit van 01-12-2014 om het Kerstspektakel af te lasten, heeft het bestuur en de raad van adviseurs van Stichting Forza Experience, de balans opgemaakt. Na uitvoerig overleg hebben wij moeten constateren dat de stichting niet in staat is om de gevolgen van het aflasten te dragen.

Als gevolg hiervan, heeft het bestuur van Stichting Forza Experience, vandaag moeten besluiten eigen aangifte van faillissement te doen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het faillissement volgende week dinsdag worden uitgesproken door de rechtbank te Alkmaar.

De stichting betreurt dit besluit en hoopt op uw begrip.

Wanneer er meer duidelijkheid is omtrent deze ontwikkelingen, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Namens het bestuur en raad van advies van Stichting Forza Experience,
Rudy Ambrosino